Мој супер распуст (МСР) је едукативни и спортско-рекреативни камп за децу узраста од 4 до 16 година, настао као пројекат агенције Суперлино травел из Београда. Камп је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства омладине и спорта као програм који позитивно утиче на психофизички развој деце. Програму је за осам година извођења присуствовало преко 80.000 деце из Србије, БиХ и ЦГ.

Идеја дечијег кампа МСР је да се деци пружи активан одмор током распуста, да се деца врате природи и здравим стиловима живота. Деца данас проводе много времена користећи телефоне, игрице, друштвене мреже и све мање су физички активна. Поред физичке неактивности деца су све мање креативна јер им је све на дохват руке, а савремене технологије их све више изолују и ,,убијају” им креативност. Главни циљ кампа је да се код деце развијају позитивне животне навике као што су креативност, сналажљивост, тимски дух и радне навике.

На позив агенције Суперлино тавел доо за укључивање хемије у летњим активностима на кампу, Тим Отворених лабораторија (Тим ОЛ) са Хемијског факултета у сарадњи са колегама из Базе знања осмислио је радионице хемије за летњи камп МСР. Ове радионице постоје од 2018. године, и њих углавном воде студенти ХФ. Направљен је такав концепт да постоје две радионице и два реализатора. Циљеви радионица хемије су да се међу учесницима кампа промовише наука (хемија), научи о експерименту као методу за долажење до информација, упознавање са начином рада у лабораторији, овладање основним техникама рада, развијање позитивног става према учењу хемије, као и разумевање примене и утицаја хемије у свакодневном животу. Кроз интерактивни рад (45-60 минута) у импровизованој лабораторији на кампу са ученицима се изводи низ занимљивих експеримената. У питању су практични и у потпуности сигурни експерименти посебно осмишљени за децу наведеног узраста са циљем да поред упознавања основаца са основама хемије подстакну њихову креативност и унапреде процес учења између деце и одраслих.

Како камп изгледа погледајте на званичним каналима друштвених мрежа МСР-а:

https://www.facebook.com/mojsuperraspust/

https://www.instagram.com/moj_super_raspust/?hl=sr

https://www.youtube.com/channel/UC43Z9bl-BsDgv207vZj6Tmg