На иницијативу четворо студената Александра Ђорђевића, Александра Карајића, Иване Антонијевић и Јелене Драгојловић,  а уз подршку Управе Хемијског факултета 22. априла 2011. године покренута је акција „Отворене лабораторије“. Данас Тим Отворених лабораторија (Тим ОЛ) броји петнаест студената с тенденцијом проширења у наредном периоду.

Током година постојања акција се проширила и до сада је кроз програм ,,Отворене лабораторије’’ прошло више од 10000 ученика, из 55 основних и 50 средњих школа са територије Републике Србије. Поред тога учесници акције били су УНЕСКО камп који је организовала ОШ ,,Мића Стојковић’’ из Умчара, а учествовали су основци из Русије, Белорусије, Азербејџана и Словеније, потом и деца из Дома за децу без родитељског старања ,,Моша Пијаде’’, ученици Гимнаѕије „Свети Климент Охридски“ из Охрида (Северна Македонија), као и Свезналиште.

Отворене лабораторије су акција студената Хемијског факултета која има за циљ унапређење знања и вештина ученика основних и средњих школа и промоцију хемије међу младима.

Акција се изводи суботом у периоду од октобра до јуна и садржи три дела.

Предвиђено време трајања посете је три сата.

Посета Музеју хемије је вођена студентима –„кустосима“. Кроз посету музеју, ученици добијају слику хемијске лабораторије у прошлости, информације о начинима рада старих инструмената и апаратура, изглед старог хемијског прибора, као и кратко информисање о историји хемије у Србији. На овај начин код ученика се развија правилан однос према научној баштини наше земље. Након посете музеју, ученици учествују у квизу знања. Квизом је обухваћено хемијско знање које подразумева основну хемијску писменост, усклађену са узрастом ученика.

Рад у лабораторији омогућава овладавање основним техникама рада у правој хемијској лабораторији.

Основна школа: Ученици самостално користе шприц боцу за дестиловану воду, нормални суд, уче да мућкају садржај епрувете (смеше: чврсто-течно; течно-течно), одмеравају запремине течности мензуром, пипетом, биретом, мере масу на техничкој и аналитичкој ваги, употребљавају бутан боцу за загревање, раздвајају различите смеше на састојке, објашњење принципа дестилације на атмосферском притиску, праве растворе различитог процентног састава.

Средње школе: Ученици раде квалитативну хемијска анализу смеше коју добију, различите ацидобазне титрације, и неке простије органске синтезе као што је синтеза естара итд.

Демонстрациони огледи су показни огледи који могу да заинтересују ученике и где се од њих очекује корелација практичног и теоријског знања из хемије и других наставних предмета (физика, математика, биологија, географија). Након изведеног демонстрационог огледа, са ученицима се дискутује о примени експеримента, његовом утицају на животну средину. Када је експеримент везан за неки одређен метаболички процес, разматрају се и основни појмови метаболизма у зависности од узраста ученика.