U Parizu je 29. januara održana svečana ceremonija otvaranja Međunarodne godine Periodnog sistema elemenata.

https://www.iypt2019.org/