BASF Chemgeneration je interaktivni naučni program čiji je cilj promocija i popularizacija nauke. Program pomaže učenicima srednjih škola da hemiju dožive na nov način i da razumeju kako prirodne nauke doprinose stvaranju održive budućnosti.

Program se realizuje putem interaktivnih radionica u kojima učenici rade eksperimente i rešavaju probleme razumevajući na taj način ključnu ulogu koju hemija ima u očuvanju planete. Srednjoškolci se sreću s hemijom izvan školske učionice, što dodatno pozitivno utiče na njihovu kreativnost i omogućava otkrivanje talenata za nauku.

Sezona 2017/2020

Chemgeneration 2017/2018

Ove godine u okviru programa Chemgeneration učimo o cirkularnoj ekonomiji na primerima iz hemije. Chemgeneration pokazuje da hemija nudi raznovrsna rešenja svakodnevnih problema i problema koji se tiču cele naše planete. Putem odabranih eksperimenata saznajemo kako korišćenjem novih materijala i stalnih inovacija u tehnološkim procesima čovečanstvo može da dostigne nulti nivo otpada (zerowaste).

Dokazujemo da je planeta bez otpada moguća.

Eksperimenti

BASF Chemgeneration naučni program sastoji se od 90-ominutnih interaktivnih radionica o održivom razvoju. Radionice vode moderatori i namenjene su za grupe od po 20 srednjoškolaca. Tokom radionice, učenici samostalno izvode ekperimente i dobijaju priliku da postanu “naučnici na jedan dan”. Uz asistenciju moderatora učenici učestvuju u interaktivnim prezentacijama o održivom razvoju.

Prečišćavanje vode

Voda čini ¾ površine Zemlje. Od toga, samo je 2,5 % sveža voda, a od te sveže vode, 30 % je voda za piće. Da bismo obezbedili potrebne količine vode za piće neophodno je znati načine za prečišćavanje postojećih voda. Chemgeneration program vas uči kako da napravite sistem za filtraciju vode. Napravićete sistem za filtraciju vode upotrebljavajući pesak, aktivni ugalj i šljunak. Propuštanjem vode kroz vaš sistem, videćete jedan od načina kako se voda prečišćava. Na taj način naučićete da problemi sa zagađenjima, otpadom i neodrživim resusrisima mogu biti rešeni.

Reciklaža papira

Da li ste ikada pomišljali da sami napravite parče papira? Naučićemo kako to da uradimo mešajući stare novine, natrijum– hidroksid, vodu, skrob i na kraju, simulirajuću presu. Novine su samo jedan od proizvoda za čiju se proizvodnju upotrebljava drveće, a sigurni smo da se možete setiti još mnogih drugih proizvoda od drveta. Nekada je 60% površine Zemlje bilo pokriveno drvećem, a danas šume čine tek 30% pokrivača Zemlje. Naučimo da koristimo reciklažu papira kako bismo sačuvali drveće.

Degradacija kesa

Plastične kese su veliki problem savremenog života. One se prave od različitih vrsta plastike i predstavljaju značajnu količinu otpada koji stvaramo. Nekim vrstama plastike potrebno je više od 1000 godina da se raspadnu. To znači da će se kesa koju danas bacimo raspasti tek oko 3018. godine. Ovo predstavlja veliki problem u zagađenju životne sredine. Tokom ovog eksperimenta saznajemo za nove vrste plastike koje se u potpunosti razgrađuju za samo nekoliko nedelja. Testiraćemo ih zajedno.

Elektroliza metala

Koristeći elektrolizu, bilo koji metal može biti izdvojen iz svoga jedinjenja i vraćen u skoro savršeno elementarno stanje. U našem eksperimentu, koristimo jedinjenje kalaja da bismo razumeli kako funkcioniše proces elektrolize. Čak 50 – 75% upotrebljenog kalaja je moguće reciklirati na ovaj način. Jedna reciklirana konzerva sa primesama kalaja čuva količinu energije pomoću koje je moguće gledati televiziju tri sata. Tokom elektrolize kalaj iz jedinjenja prelazi u elementarno stanje, a mi ćemo uživati gledajući kako nastaje ,,kalajno drvo“.

Chemgeneration program je namenjen svim učenicima, ne samo onima koji imaju peticu iz hemije ili su posebno zainteresovani za prirodne nauke. U programu mogu učestvovati sve srednje škole, nezavisno od toga da li pružaju opšte obrazovanje ili se fokusiraju na prirodne nauke. Chemgeneration naučni program sprovodi vodeća svetska hemijska kompanija BASF, u saradnji sa najprestižnijim univerzitetima i naučnim institucijama u Centralnoj Evropi.