Na inicijativu četvoro studenata Aleksandra Đorđevića, Aleksandra Karajića, Ivane Antonijević i Jelene Dragojlović,  a uz podršku Uprave Hemijskog fakulteta 22. aprila 2011. godine pokrenuta je akcija „Otvorene laboratorije“. Danas Tim Otvorenih laboratorija (Tim OL) broji petnaest studenata s tendencijom proširenja u narednom periodu.

Tokom godina postojanja akcija se proširila i do sada je kroz program ,,Otvorene laboratorije’’ prošlo više od 10000 učenika, iz 55 osnovnih i 50 srednjih škola sa teritorije Republike Srbije. Pored toga učesnici akcije bili su UNESKO kamp koji je organizovala OŠ ,,Mića Stojković’’ iz Umčara, a učestvovali su osnovci iz Rusije, Belorusije, Azerbejdžana i Slovenije, potom i deca iz Doma za decu bez roditeljskog staranja ,,Moša Pijade’’, učenici Gimnaѕije „Sveti Kliment Ohridski“ iz Ohrida (Severna Makedonija), kao i Sveznalište.

Otvorene laboratorije su akcija studenata Hemijskog fakulteta koja ima za cilj unapređenje znanja i veština učenika osnovnih i srednjih škola i promociju hemije među mladima.

Akcija se izvodi subotom u periodu od oktobra do juna i sadrži tri dela.

Predviđeno vreme trajanja posete je tri sata.

Poseta Muzeju hemije je vođena studentima –„kustosima“. Kroz posetu muzeju, učenici dobijaju sliku hemijske laboratorije u prošlosti, informacije o načinima rada starih instrumenata i aparatura, izgled starog hemijskog pribora, kao i kratko informisanje o istoriji hemije u Srbiji. Na ovaj način kod učenika se razvija pravilan odnos prema naučnoj baštini naše zemlje. Nakon posete muzeju, učenici učestvuju u kvizu znanja. Kvizom je obuhvaćeno hemijsko znanje koje podrazumeva osnovnu hemijsku pismenost, usklađenu sa uzrastom učenika.

Rad u laboratoriji omogućava ovladavanje osnovnim tehnikama rada u pravoj hemijskoj laboratoriji.

Osnovna škola: Učenici samostalno koriste špric bocu za destilovanu vodu, normalni sud, uče da mućkaju sadržaj epruvete (smeše: čvrsto-tečno; tečno-tečno), odmeravaju zapremine tečnosti menzurom, pipetom, biretom, mere masu na tehničkoj i analitičkoj vagi, upotrebljavaju butan bocu za zagrevanje, razdvajaju različite smeše na sastojke, objašnjenje principa destilacije na atmosferskom pritisku, prave rastvore različitog procentnog sastava.

Srednje škole: Učenici rade kvalitativnu hemijska analizu smeše koju dobiju, različite acidobazne titracije, i neke prostije organske sinteze kao što je sinteza estara itd.

Demonstracioni ogledi su pokazni ogledi koji mogu da zainteresuju učenike i gde se od njih očekuje korelacija praktičnog i teorijskog znanja iz hemije i drugih nastavnih predmeta (fizika, matematika, biologija, geografija). Nakon izvedenog demonstracionog ogleda, sa učenicima se diskutuje o primeni eksperimenta, njegovom uticaju na životnu sredinu. Kada je eksperiment vezan za neki određen metabolički proces, razmatraju se i osnovni pojmovi metabolizma u zavisnosti od uzrasta učenika.