Rođen je u Kruševcu gde je završio osnovnu i srednju školu. Osnovne akademske studije završio je na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program: profesor hemije, a master studije na Hemijskom fakultetu (nastava hemije) i Fakultetu za fizičku hemiju (fizička hemija životne sredine). Od 2009. pa nadalje bavi se volonterskim radom. Jedan od osnivača Volonterskog centra Hemijskog fakulteta i Centra za naučno – istraživački rad studenta Hemijskog fakulteta. U saradnji sa kolegama 2011. pokrenuo je ,,Nulte kurseve” za studente hemije i bilologije, dok je na istim bio i predavač (2011-2013). Tokom studija kao koordinator Volonterskog centra učestvovao je u organizaciji i realizaciji mnogih akcija za promociju hemije i Hemijskog fakulteta kao što su ,,Noć muzeja”’, ,,Dani otkrića”, ,,Festival nauke”, izložba ,,Laboratorija velikana – nasleđe srpske hemije” (2013.) i dr. U martu 2015. na fakultetu zajedno sa kolegama organizovao je manifestaciju ,,Tamo gde nauka počinje“ koja je zabeležila posećenost od 3500 učenika iz cele Srbije, dok je ista manifestacija u 2016. godini zabeležila posećenost od oko 4000 učenika. U saradnji sa kompanijom BASF (nem. Badische Anilin- und Soda-Fabrik) učestvovao je u promociji edukativnog vebsajta www.chemgeneration.com (2011.), realizaciji naučnih takmičenja za učenike srednjih škola ,,Lančana reakcija” (2013.) i ,,Heroji budućnosti” (2015), a od 2015. je i koordinator projekta BASF KIDS’ LAB Molekul je kul i BASF Chemgeneration. Danas je student doktorskih studija pri Katedri za nastavu hemije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je Srpskog hemijskog društva.

Rođena je u Priboju. Završila Gimnaziju Priboj, prirodno- matematički smer. Na Hemijskom fakultetu je na smeru hemičar, apsolvent. Član je studentskog parlamenta u periodu 2009.-2013.godine, a predsednik od 2011-2012. godine. Godine 2011. učestvovala u osnivanju Centra za naučno istraživački rad studenata, čiji je koordinator bila do 2013. godine; Volonterskog centra Hemijskog fakulteta sa kolegom Aleksandrom Đorđevićem, na čijem čelu su bili do 2014. godine; Nultih kurseva za studente Hemijskog i Biološkog fakulteta, organizator istih do 2014. godine; Učestvovala u organizaciji izložbe “Laboratorija velikana, nasleđe srpske hemije“ (2013) kao jedan od koordinatora zadužen za organizaciju poseta škola iz cele Srbije. Od 2014. godine predavač u Sveznalištu UK Parobrod.

Rođena je u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju medicinsku školu. Osnovne i master akademske studije završila je na Hemijskom fakultetu u Beogradu na kojem je trenutno student doktorskih studija pri Katedri za opštu i neorgansku hemiju. Od 2015. godine angažovana je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kao istraživač saradnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu. Pored toga, angažovana je u izvođenju eksperimetalnih vežbi na Hemijskom fakultetu iz predmeta Neorganska hemija 2. Dobitnica je stipendije DAAD fondacije, u okviru koje se usavršavala godinu dana na Maks Plank institutu za hemijsku fiziku čvrstog stanja u Drezdenu, Nemačka.

Tokom studija intenzivno se bavila volonterskim radom i u više navrata je bila aktivan učesnik u organizaciji i realizaciji brojnih akcija promocije Hemijskog fakulteta kao što su Festival nauke, manifestacija Noć muzeja, izložba „Laboratorija velikana – nasleđe srpske hemije“ i „Tamo gde nauka počinje“. Jedan je od pokretača „Nultih kurseva“ za studente Hemijskog i Biološkog fakulteta u okviru kojih je bila predavač. Kao jedan od koordinatora učestvovala je u radu organizacije gradskih takmičenja iz hemije za učenike osnovnih i srednjih škola. Učestvovala je u osnivanju i realizaciji programa „Otvorene laboratorije“. Bila je član Studentskog parlamenta, a u periodu od 2010. do 2012. godine i student prodekan Hemijskog fakulteta. Osnivač je studentskog časopisa „Pozitron“ čiji je glavni i odgovorni urednik bila u periodu od 2013. do 2018. godine.

Rođen je u Čačku, gde je završio osnovnu i srednju školu. Osnovne i master studije hemije završio na Hemijskom fakultetu u Beogradu kao jedan od tri najbolja studenta u generaciji 2006/07. Tokom studija bio je stipendista grada Čačka i Fonda za mlade talente, Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije. Diplomirao na studijskom programu diplomirani hemičar sa prosečnom ocenom 9,48 na osnovnim i 10,00 na master studijama. Za vreme studija bio je Student prodekan na Hemijskom fakultetu u Beogradu i mlađi saradnik Istraživačke stanice Petnica na programu Hemija voda i Geologija. Godine 2015. završio doktorske studije iz fizičke hemije na Univerzitetu u Bordou (Francuska). Oblasti interesovanja: nosivi wireless elektrohemijski (bio)senzori, elektrokataliza, konverzija i skladištenje energije, (nano)materijali i minijaturizacija elektrohemijskih sistema. Jedan je od osnivača ’’Nultih kurseva’’ na Hemijskom fakultetu u Beogradu.