Prvi učesnici projekta “Otvorene laboratorije“ nakon dve godine pauze su učenici OŠ “Kreativno pero“ iz Beograda sa nastavnicom hemije Marinom Milovanović.