Najstariji indeks koji se čuva u našoj Zbirci velikana srpske hemije ima preko sto godina. Pripadao je Vukiću Mićoviću, kasnije značajnom profesoru hemije. Bele sveske, koje ovde čuvamo, pokazuju kako su evoluirale studentske vežbe, a informatori svedoče poboljšanju studija hemije.

Video je pripremljen u čast jubileja završetka zgrade Hemijskog fakulteta u Beogradu, a povodom manifestacije Muzeji za 10 (2021).

__

Više o upisu na Hemijski fakultet saznajte ovde: http://chem.bg.ac.rs/upis/index.html

__

Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet
Zbirka velikana srpske hemije https:https://www.muzejisrbije.rs/2021/04/20/univerzitet-u-beogradu-hemijski-fakultet-zbirka-velikana-srpske-hemije-2021/