Svetski dan reciklaže obeležava se 18. marta, a ustanovljen je 2015. godine na Svetskoj konvenciji recikliranja. Skretanje pažnje stanovništvu o važnosti reciklaže za budućnost planete je glavni cilj obeležavanja ovog dana, od posebne važnosti u našoj zemlji u kojoj se po procenama reciklira samo 5% kućnog otpada.

Šta je reciklaža?

Sam pojam “reciklaža” podrazumeva ponovnu upotrebu nekog predmeta. Proces podrazumeva 3 koraka: pravilno razvrstavanje otpada, zatim njegovu obradu i na kraju ponovnu upotrebu u proizvodnji. Reciklažom smanjujemo količinu otpada koja završava na deponijama i čuvamo dragocene prirodne resurse.

Globalna fondacija za reciklažu postavila je dve misije ovog Dana, a upućene su prema svetskim liderima i ljudima. Svetski lideri treba da uvide preveliku važnost reciklaže, koja mora da bude globalno pitanja i za šta je potrebna zajednička saradnja. Sa druge strane, ljudi širom sveta o reciklabilnim stvarima treba da razmišljaju kao o resursu, a ne o otpadu.

Recikliranje je prepoznato i u Ciljevima održivog razvoja UN do 2030. godine, predstavljajući ključni deo cirkularne ekonomije i načina da se zaštite prirodni resursi i životna sredina.

Zahvaljujući reciklaži, godišnje se uštedi preko 700 miliona tona emisija CO2, a predviđa se da će se povećati na milijardu tona do 2030.