Дан мола је веома важан празник за хемичаре. Од 1991. године се обележава 23. октобра у периоду 6:02 ујутро до 6:02 послеподне. Количина супстанце је једина физичка величина у SI систему који су увели хемичари. Један мол било које супстанце садржи Авогадров број честица (атома, молекула или јона).
Авогадров број износи 6,0245^23.