Рођен је у Крушевцу где је завршио основну и средњу школу. Основне академске студије завршио је на Хемијском факултету Универзитета у Београду, студијски програм: професор хемије, а мастер студије на Хемијском факултету (настава хемије) и Факултету за физичку хемију (физичка хемија животне средине). Од 2009. па надаље бави се волонтерским радом. Један од оснивача Волонтерског центра Хемијског факултета и Центра за научно – истраживачки рад студента Хемијског факултета. У сарадњи са колегама 2011. покренуо је ,,Нулте курсеве” за студенте хемије и билологије, док је на истим био и предавач (2011-2013). Током студија као координатор Волонтерског центра учествовао је у организацији и реализацији многих акција за промоцију хемије и Хемијског факултета као што су ,,Ноћ музеја”’, ,,Дани открића”, ,,Фестивал науке”, изложба ,,Лабораторија великана – наслеђе српске хемије” (2013.) и др. У марту 2015. на факултету заједно са колегама организовао је манифестацију ,,Тамо где наука почиње“ која је забележила посећеност од 3500 ученика из целе Србије, док је иста манифестација у 2016. години забележила посећеност од око 4000 ученика. У сарадњи са компанијом БАСФ (нем. Badische Anilin- und Soda-Fabrik) учествовао је у промоцији едукативног вебсајта www.chemgeneration.com (2011.), реализацији научних такмичења за ученике средњих школа ,,Ланчана реакција” (2013.) и ,,Хероји будућности” (2015), а од 2015. је и координатор пројекта BASF KIDS’ LAB Молекул је кул и BASF Chemgeneration. Данас је студент докторских студија при Катедри за наставу хемије на Хемијском факултету Универзитета у Београду. Члан је Српског хемијског друштва.

Рођена је у Прибоју. Завршила Гимназију Прибој, природно- математички смер. На Хемијском факултету је на смеру хемичар, апсолвент. Члан је студентског парламента у периоду 2009.-2013.године, а председник од 2011-2012. године. Године 2011. учествовала у оснивању Центра за научно истраживачки рад студената, чији је координатор била до 2013. године; Волонтерског центра Хемијског факултета са колегом Александром Ђорђевићем, на чијем челу су били до 2014. године; Нултих курсева за студенте Хемијског и Биолошког факултета, организатор истих до 2014. године; Учествовала у организацији изложбе “Лабораторија великана, наслеђе српске хемије“ (2013) као један од координатора задужен за организацију посета школа из целе Србије. Од 2014. године предавач у Свезналишту УК Пароброд.

Рођена је у Београду где је завршила основну и средњу медицинску школу. Основне и мастер академске студије завршила је на Хемијском факултету у Београду на којем је тренутно студент докторских студија при Катедри за општу и неорганску хемију. Од 2015. године ангажована је на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као истраживач сарадник Института за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду. Поред тога, ангажована је у извођењу експериметалних вежби на Хемијском факултету из предмета Неорганска хемија 2. Добитница је стипендије ДААД фондације, у оквиру које се усавршавала годину дана на Макс Планк институту за хемијску физику чврстог стања у Дрездену, Немачка.

Током студија интензивно се бавила волонтерским радом и у више наврата је била активан учесник у организацији и реализацији бројних акција промоције Хемијског факултета као што су Фестивал науке, манифестација Ноћ музеја, изложба „Лабораторија великана – наслеђе српске хемије“ и „Тамо где наука почиње“. Један је од покретача „Нултих курсева“ за студенте Хемијског и Биолошког факултета у оквиру којих је била предавач. Као један од координатора учествовала је у раду организације градских такмичења из хемије за ученике основних и средњих школа. Учествовала је у оснивању и реализацији програма „Отворене лабораторије“. Била је члан Студентског парламента, а у периоду од 2010. до 2012. године и студент продекан Хемијског факултета. Оснивач је студентског часописа „Позитрон“ чији је главни и одговорни уредник била у периоду од 2013. до 2018. године.

Рођен је у Чачку, где је завршио основну и средњу школу. Основне и мастер студије хемије завршио на Хемијском факултету у Београду као један од три најбоља студента у генерацији 2006/07. Током студија био је стипендиста града Чачка и Фонда за младе таленте, Министарства просвете и спорта Републике Србије. Дипломирао на студијском програму дипломирани хемичар са просечном оценом 9,48 на основним и 10,00 на мастер студијама. За време студија био је Студент продекан на Хемијском факултету у Београду и млађи сарадник Истраживачке станице Петница на програму Хемија вода и Геологија. Године 2015. завршио докторске студије из физичке хемије на Универзитету у Бордоу (Француска). Области интересовања: носиви wireless електрохемијски (био)сензори, електрокатализа, конверзија и складиштење енергије, (нано)материјали и минијатуризација електрохемијских система. Један је од оснивача ’’Нултих курсева’’ на Хемијском факултету у Београду.