Имајући у виду да је 2020. проглашена годином електрохемије у Србији, тим пројекта @otvorenelaboratorije  јубиларну X (онлајн) сезону започиње електрохемијским експериментом под називом “калајно дрво“.

У овом експерименту користимо једињење калаја да бисмо извели процес електролизе. Вршењем електролизе било који метал, па тако и калај, може бити издвојен из свог једињења и враћен у скоро савршено елементарно стање.

У савременом свету човек је суочен са различитим проблемима у вези са очувањем животне средине и здравља, а у решавању тих проблема хемичари дају велики допринос. Чак 50-75% употребљеног калаја је могуће рециклирати електролизом. Да ли сте знали да једна рециклирана конзерва са примесама калаја чува количину енергије помоћу које је могуће гледати телевизију три сата?

#hemija #otvorenelaboratorije #hemijskifakultet #hemijskifakultetbg #univerzitetubeogradu #chemistry #facultyofchemistry #universityofbelgrade  #experiment #science #basf #wecreatechemistry #chemgeneration #zbirkavelikansrpskehemije #muzejhemije #centarzapromocijunauke #cpn  @otvorenelaboratorije