Хемијски факултет и ове године учествује у националној музејској иницијативи „Музеји за 10“ која траје 12-18. маја.

Током седам дана бесплатних програма, а у складу са епидемиолошком ситуацијом, на друштвеним мрежама Хемијског факултета објављиваћемо фотографије и видее које тумаче историју хемије у Србији.

Тема међународног дана Музеја (18. мај) је Будућност музеја: нове идеје, нове праксе. Из историје хемије у Србији, ове године издвајамо јубилеј зграде у којој се налази Хемијски факултет, како се мењало студирање током деценија и како је хемија опевана у песмама.

Покровитељ програма је Министарство културе и информисања, а координатор Национални комитет Међународног савета музеја ICOM Србија.

Више о манифестацији сазнајте на https://www.muzejisrbije.rs/2021/04/20/univerzitet-u-beogradu-hemijski-fakultet-zbirka-velikana-srpske-hemije-2021/?fbclid=IwAR3OfJZD8CC21vgik6OS2netJ5pJzyoTvnRyVBFJMoBXeD-M2JrikGyBLr8

#muzejiza10 #muzejhemije #hemija #studenti #hemijskifakultet #univerzitetubeogradu #muzejisrbije #museum #ICOMSrbija #ICOMSerbia #velikanisrpskehemije #beograd #nacionalnanedeljamuzeja #evropskanocmuzeja #medjunarodnidanmuzeja

MS_2021_16x9