Светски дан рециклаже обележава се 18. марта, а установљен је 2015. године на Светској конвенцији рециклирања. Скретање пажње становништву о важности рециклаже за будућност планете је главни циљ обележавања овог дана, од посебне важности у нашој земљи у којој се по проценама рециклира само 5% кућног отпада.

Шта је рециклажа?

Сам појам “рециклажа” подразумева поновну употребу неког предмета. Процес подразумева 3 корака: правилно разврставање отпада, затим његову обраду и на крају поновну употребу у производњи. Рециклажом смањујемо количину отпада која завршава на депонијама и чувамо драгоцене природне ресурсе.

Глобална фондација за рециклажу поставила је две мисије овог Дана, а упућене су према светским лидерима и људима. Светски лидери треба да увиде превелику важност рециклаже, која мора да буде глобално питања и за шта је потребна заједничка сарадња. Са друге стране, људи широм света о рециклабилним стварима треба да размишљају као о ресурсу, а не о отпаду.

Рециклирање је препознато и у Циљевима одрживог развоја УН до 2030. године, представљајући кључни део циркуларне економије и начина да се заштите природни ресурси и животна средина.

Захваљујући рециклажи, годишње се уштеди преко 700 милиона тона емисија ЦО2, а предвиђа се да ће се повећати на милијарду тона до 2030.